Ngành y tế Thủ đô làm tốt phong trào thi đua gương điển hình tiên tiến và biểu dương “Người tốt, việc tốt”
Ngày xuất bản: 03/08/2020

Trong những năm qua, ngành y tế Thủ đô luôn đẩy mạnh phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, tận tụy chăm sóc người bệnh tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, trong những năm qua ngành y tế thủ đô luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND và của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị trên địa bàn thành phố; sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Đặc biệt, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt” có vị trí đặc biệt quan trọng, là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống văn hiến của Người Hà Nội, khơi dậy sức mạnh, tài tri, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế thủ đô.

Ông Trịnh Tố Tâm cho biết, trong những năm qua, ngành y tế Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức truyền truyền phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đấy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; triển khai sâu rộng Quyết định 522 và 1665 của UBND thành phố ban hành năm 2017 về thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Phấn đấu thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu", "Thầy thuốc như mẹ hiền” từ đó đã tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Bên cạnh đó phong trào thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong toàn ngành đã được phát huy, thông qua cuộc thi nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tại các đơn vị đã được phát hiện, nhiều bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã được đăng tải lên trang website của ngành, nhiều gương “ Người tốt, việc tốt” đã được khen thưởng cấp ngành và cấp thành phố.

Ông Trịnh Tố Tâm nhấn mạnh, thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô đã như được tiếp thêm nghị lực để phấn đầu vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành. Từ đó, đã có nhiều y, bác sĩ nhân viên ngành y tế Thủ đô đã nêu cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn thách thức đoàn kết nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ, tận tâm thực hiện nhiệm vụ trong bất kể hoàn cảnh nào. Nhiều tấm gương sáng về y đức và tài năng được nhân dân tin tưởng, ghi nhận và khen ngợi mỗi khi đến với các cơ sở y tế. Chất lượng điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh được nâng cao rõ rệt cả về chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế.

Những tấm gương điển hình tiên tiến là sự phản ánh chân thực công việc hàng ngày của cán bộ y tế tận tụy ngày đêm cấp cứu, chăm sóc, phục vụ người bệnh, dũng cảm không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trong công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua đó để lại hình ảnh rất tốt đẹp trong lòng người dân và toàn xã hội. Ngoài ra, còn có những việc làm thiện nguyện thể hiện bản chất cao quý của người thầy thuốc.

Công tác khám chữa bệnh không ngừng nâng cao về chất lượng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Ông Trịnh Tố Tâm cho biết, năm 2020, phong trào thi đua điển hình tiên tiến và phong trào “Người tốt, việc tốt" ngành y tế Hà Nội đã có hàng nghìn cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, ngành y tế Thủ đô tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" đạt kết quả cao và thực chất trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong các cơ sở y tế. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế chuyên môn của đơn vị. Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại rượu bia năm 2019 và Nghị định 100/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Mỗi cán bộ y tế phải gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân số, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đặc biệt, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành y tế và nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh, phải coi việc phòng chống dịch bệnh như "chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, không để dịch bùng phát ra cộng đồng. Tiếp tục triển khai phong trào “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến - sáng tạo", năng động, sáng tạo phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn. Ứng dụng khoa học vào thực tiễn có hiệu quả khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển các kỹ thuật cao, chuyên khoa mũi nhọn đầu ngành; đấy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết đầu tư, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn chuyên môn, Ưu tiên đầu tư thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới...

Đồng thời, cần tập trung các giải pháp cải cách hành chính, cải tiến quy trình, giảm thủ tục trong khám bệnh, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bệnh viện. Lấy phương châm người bệnh đến cơ sở y tế được hướng dẫn khám, chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, rút ngắn thời gian chờ đợi. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, thắc mắc của người bệnh, người nhà người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh được được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Đối với các cán bộ y tế, cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành y tế Thủ đô vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 Duy Tuân

Các tin khác
Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

                           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                         Địa chỉ cơ quan: - Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trụ sở chính)

                                                      - Khu Hành chính mới, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 2)

                                                      - Số 1 Ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 3)

                         Điện thoại: 02438343537           Hotline: 0949396115                Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

                         Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin